Ineens was het daar: de dood, onaangekondigd, koud en intens. Niet eerder had ons gezin van zo dichtbij te maken gehad met het plotseling overlijden van een dierbare. 

Natuurlijk stonden we er wel eens bij stil dat ook wij te maken zouden kunnen krijgen met het overlijden van iemand heel dichtbij maar het voelde altijd als ver weg, als iets wat verbonden zou zijn aan ernstige ziekte. De dood zo plotsklaps moeten ontvangen, daar hadden we nooit aan gedacht. Geen langdurig ziekteproces, geen sterfbed, geen tijd om rustig afscheid te nemen en nog even die laatste lieve woorden zeggen …

#bijzonderafscheid #monuta monuta bijzonderafscheid

Een waardevolle rol

Terugkijkend op die eerste intense periode van rouw en verdriet na het overlijden van mijn schoonvader overheerste heel veel liefde binnen de familie en een sterke wil om alles zo goed mogelijk te regelen. Onze familie kwam meerdere keren bij elkaar om een zo mooi mogelijke uitvaart te kunnen regelen. Alle liefde die wij voelden voor onze geliefde vader én opa werd vertaald in een heel bijzonder afscheid. Vanuit de uitvaartverzekering was er begeleiding en ondersteuning van een uitvaartverzorger. Vooraf had ik mij niet kunnen bedenken hoe waardevol dit is; deze persoon neemt ontzettend veel werk uit handen en aangezien er geen persoonlijke wensen waren vastgelegd was het handig dat de uitvaartverzorger meedacht en zorgde voor een soort draaiboek. Het gaf niet alleen inzicht in het financiële plaatje maar creëerde ook overzicht in deze hectische en emotionele periode. Gelukkig zijn de relaties binnen onze familie goed maar je kunt je voorstellen dat wanneer deze broos zijn twijfels over de laatste wensen van een overledene voor wrijving kunnen zorgen. In tijden van rouw en verdriet lopen mensen op de toppen van hun emoties en dat kost ontzettend veel energie. Fijn als financiële zaken vooraf zijn geregeld en wensen zijn vastgelegd zodat er geen discussie over hoeft te komen. Nu al nadenken over je laatste wensen is dus heel verstandig.

Houd de regie over je eigen afscheid

Door de begeleiding van de uitvaartverzorger heeft onze familie de tijd gekregen om elkaar te steunen, samen verdriet te hebben en voor persoonlijke rouw ruimte te nemen. Wanneer er geen verzekering is afgesloten en wensen niet zijn vastgelegd zal er in het begin weinig, misschien zelfs geen ruimte zijn om aan het verdriet vorm te geven. Dan zullen familie en naasten eerst de gedachten er bij moeten houden om dingen zo goed mogelijk te regelen en het eens te worden over de juiste invulling van de uitvaart. Zaken die je het liefst regelt met inbreng van diegene die overleden is. Het is de laatste mogelijkheid om iets voor die persoon te doen en dat wil je zo goed mogelijk regelen. Dan wil je niet te maken krijgen met twijfels over de juiste invulling: wat voor soort kist, welke liedjes, wel of niet bloemen, begraven of cremeren? Wanneer je er tijdens het leven hier op aarde al over nadenkt en dingen noteert waar je zeker van bent, dan houd je niet alleen de regie over je laatste moment hier op aarde maar neem je ook je naasten heel veel werk uit handen waardoor ze al vanaf het allereerste begin meer ruimte krijgen om te rouwen.

bijzonderafscheid monuta #bijzonderafscheid #monuta

Wensen vastleggen voor jouw moment

De dood hoort bij het leven, dat kunnen we niet veranderen maar we kunnen ons er wel op voorbereiden ook al komt het vaak onaangekondigd. Juist daarom is een ‘ik houd van jou’ en met aandacht gedag zeggen zo belangrijk als je even de deur uit gaat. Wanneer we gaandeweg het leven op een fijne manier bezig zijn met onze eigen uitvaartwensen, kunnen we er ook echt een bijzonder afscheid van maken. Zaken die je in het leven een goed gevoel geven, vrolijk maken, passen bij jou als mens maar ook namen van personen die je absoluut niet aan je kist wilt hebben zijn handig om vast te leggen. Zodat jouw allerlaatste moment hier op aarde in het bijzijn van familie en vrienden ook écht jouw moment kan zijn.

Heb jij je uitvaartwensen al vastgelegd, oftewel is er iemand die weet hoe jij je afscheid zou willen? 

-Artikel tot stand gekomen in samenwerking met Monuta-